Rzeczoznawca

Majątkowy

Rzeszów

Phone

606360263

Rzeczoznawca sporządzając operat szacunkowy jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 
Wspomniane przepisy prawa precyzyjnie określają jakie czynności ma wykonać rzeczoznawca (obowiązkowe oględziny nieruchomości, dokumentacja fotograficzna) i na podstawie jakich dokumentów ma powstać operat szacunkowy oraz jakie ma zawierać załączniki. Każdy z tych dokumentów jest wydawany za odpłatnością (która wraz z nowelizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, uległa znacznemu podwyższeniu).
 
Dodatkowo rzeczoznawca majątkowy opracowując operat szacunkowy, podpisuje się pod wartością nieruchomości i odpowiada za to swoimi uprawnieniami. Cena za usługę jest każdorazowo ustalana, gdyż nieruchomość jako dobro jest bardzo niejednorodna oraz sam cel wyceny może determinować dodatkowe czynności lub dokumenty a nawet sposób wyceny. Dodatkowo w wynagrodzeniu za usługę musi być uwzględniony koszt ustawowego obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych na płatnych szkoleniach.