Rzeczoznawca

Majątkowy

Rzeszów

Phone

606360263

Rzeczoznawca określa wartość rynkową nieruchomości do celów:

 •     sprzedaży
 •     zabezpieczenia kredytu
 •     zabezpieczenia hipoteki
 •     wniesienia aportu
 •     księgowości i sprawozdawczości
 •     odszkodowań
 •     podziału masy spadkowej
 •     podział masy spadkowej gdy spadkobiorcą jest osoba nieletnia lub ubezwłasnowolniona
 •     wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 •     wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu (gazociąg, linia energetyczna itp.)

oraz wartość rynkową maszyn i urządzeń do celów:

 •     sprzedaży
 •     uzyskania środków na zakup z dotacji
 •     odszkodowań